1. Environmental sustainability
Ātrā atlase

Vides ilgtspēja

Mūsu vides misijas stūrakmens
Ilgtspēja ir mūsu darbības pamatā. Mēs koncentrējamies uz arvien labāku automobiļu radīšanu, kas ļauj cilvēkiem dzīvot tīrāku, drošāku, mierīgāku un savienotāku dzīvi. Mēs cenšamies radīt nākotnes mobilitātes risinājumus, kas savieno cilvēkus, automobiļus un pilsētu, lai būtiski samazinātu sastrēgumus un piesārņojumu. Mēs vēlamies vadīt uzņēmumu, kas ir rentabls, ilgtspējīgs un lieliska vieta, kur strādāt.
  • Ilgtspēja ir būtiska Toyota uzņēmējdarbības daļa, kā norādīts mūsu 2011. gada globālajā redzējumā (ENG)  Opens in new window. Mūsu mērķis ir radīt produktus un pakalpojumus, kas saudzē planētu un bagātina cilvēku dzīvi kopienās, kurās mēs darbojamies. 2015. gadā mēs izziņojām Toyota vides izaicinājumus 2050. gadam, lai veidotu sabiedrību, kurā cilvēki, automobiļi un daba var pastāvēt harmonijā. Tajā ir ietverti seši izaicinājumi, ar kuru palīdzību mēs vēlamies samazināt ietekmi uz vidi līdz nullei un pat radīt pozitīvu ietekmi.
  • Šodien automobiļu rūpniecība saskaras ar lielākiem izaicinājumiem nekā jebkad agrāk. Un ilgtspējība vairāk nekā jebkad ir daļa no risinājuma. Pieaugošais piesārņojums pilsētās ir novedis pie stingrākiem starptautiskajiem un vietējiem noteikumiem, kas nosaka, ka automobiļiem ir jābūt videi draudzīgākiem visā to dzīves ciklā. Tajā pašā laikā sabiedrība un regulatori sagaida, ka automobiļi būs drošāki, labāk savienoti un spēs sazināties ar apkārtējo vidi. Toyota iedvesmojas no uzņēmējdarbības izaicinājumiem, izmantojot tos kā iespēju ieviest jauninājumus un uzlabot savu darbību.

Mūsu ilgtspējības pieeja ir vērsta uz “arvien labāku mobilitāti visiem”. Mēs vēlamies pavērt jaunas iespējas klientiem, mainīt dzīves uz labo pusi un radīt jaunus atklājumus. Mēs ticam, ka tad, kad mēs brīvi pārvietojamies, mēs varam sasniegt neiespējamo. Mūsu kampaņa “Start Your Impossible” iemieso Toyota redzējumu: iekļaujošu mobilitātes sabiedrību visiem, tostarp vecāka gadagājuma cilvēkiem un cilvēkiem ar ierobežotām spējām. Mobilitātei ir jābūt pieejamai visiem.

Izstrādājot Toyota mobilitātes plānu Eiropā, lai radītu novatoriskus produktus, kas ir arvien labāk piemēroti mainīgajām sabiedrības vajadzībām, mēs nekad nenovēršamies no sava redzējuma un ilgtermiņa mērķiem. Mēs attīstām ilgtspējīgas izaugsmes uzņēmējdarbības modeli, vienlaikus darbojoties reģionā.

Toyota Motor Europe jau izsenis ir atbalstījis vietējo ražošanu, radījis labklājību un darbavietas, kā arī attīstījis prasmes kopienās, kur uzņēmums darbojas. Šodien mēs ar lepnumu varam teikt, ka mēs esam pilntiesīgs tirgus dalībnieks arī Eiropā – ar 20 000 darbinieku, 9 ražotnēm, pētniecības un attīstības un projektēšanas darbībām un 29 pārdošanas un mārketinga organizācijām 53 valstīs. 8 no 10 Eiropā pārdotajiem modeļiem tiek ražoti vietējā tirgū.

Lai gan mums ir redzējums attiecībā uz sabiedrību, mēs saprotam, ka arī sabiedrība no mums kaut ko sagaida. Lai spētu sniegt un pārspēt gaidīto, mēs uzklausām un sadarbojamies ar visām ieinteresētajām pusēm, lai izprastu to vajadzības. Mēs veidojam ilgstošas​ partnerības ar mūsu kopienām. Mēs koncentrējamies uz nepārtrauktu darbības un piegādes ķēdes uzlabošanu sadarbībā ar saviem darbiniekiem un piegādātājiem. Izmantojot savstarpēju atbalstu, atklātu saziņu un labākās prakses apmaiņu, mēs pārliecināmies, ka mūsu piegādātāji var sasniegt augstāko līmeni un saglabāt konkurētspēju.

Mēs uzskatām, ka mūsu talantu potenciāla izmantošana ļaus mums turpināt ilgtspējīgu izaugsmi un dot ieguldījumu Eiropas ekonomikā. Mūsu mērķis ir uzlabot gan kopienu, gan sabiedrību kopumā. Koncentrējoties uz cilvēkiem visās mūsu darbībās, mēs cenšamies izveidot patiesi ilgtspējīgu sabiedrību harmonijā ar cilvēkiem un dabu.

Mūsu vides centienu stāsts

Toyota prioritāte ir palīdzēt samazināt mūsu produktu un darbību ietekmi uz vidi. Mūsu inovācijas jau gadu desmitiem ir vērstas uz zaļo tehnoloģiju ieviešanu. Kopš 1997. gada, kad mēs laidām klajā Prius, pirmo masveidā ražoto hibrīdu, mēs esam samazinājuši CO₂ emisijas par vairāk nekā 100 miljoniem tonnu. Mēs uzskatām, ka nav vienotas pieejas labākā, videi draudzīgā automobiļa radīšanai.

Tāpēc līdztekus pilnā hibrīda elektriskajiem automobiļiem mēs izstrādājam plug-in hibrīda elektriskos automobiļus, elektriskos automobiļus un degvielas šūnu elektriskos automobiļus, kas darbināmi ar ūdeņradi. Mēs koncentrējamies uz nekaitīgumu videi katrā automobiļa dzīves cikla posmā. Mēs novatoriski pārvaldām automobiļus to ekspluatācijas beigās, nodrošinot, ka gandrīz visi to materiāli tiek samazināti, atkārtoti izmantoti, pārstrādāti un atjaunoti.

Ienirsti mūsu stāstā par vidi un atklāj, ko mēs esam paveikuši, ko darām šobrīd un ko plānojam darīt nākotnē, lai panāktu harmoniju starp cilvēkiem, produktiem un planētu.

Atklāj mūsu stāstu par vidi
  • Toyota vides izaicinājumi 2050. gadam

    Pats mūsu darbības raksturs padara mūs atkarīgus no dažādiem vērtīgiem resursiem. Mēs uzskatām, ka mūsu pienākums ir tos saglabāt un samazināt mūsu ekoloģisko ietekmi nākamo paaudžu interesēs.

    Mēs vēlamies samazināt mūsu darbību ietekmi uz vidi un, kur vien iespējams, likvidēt to pilnībā, vienlaikus izstrādājot pasākumus, lai pozitīvi ietekmētu planētu ar mērķi radīt ilgtspējīgu sabiedrību. Tāpēc 2015. gada oktobrī Toyota uzsāka Toyota vides izaicinājumu 2050. gadam. Tas ir veidots, balstoties uz iepriekšējām vides iniciatīvām, un ir mūsu ilgtermiņa vides mērķu stūrakmens.

    Ar sešiem izaicinājumiem, kas aptver katru mūsu uzņēmējdarbības aspektu, tas attiecas ne tikai uz automobiļiem. Mēs apņemamies nākamajās desmitgadēs spert jaunus un drosmīgus soļus, lai dotos tālāk par nulles ietekmi uz vidi un radītu pozitīvus ieguvumus attiecībā uz vidi tādās jomās kā dzīves cikla emisijas, emisijas no mūsu ražotnēm, ūdens izmantošana un daudzas citas.

Skatīt vairāk