1. Environmental sustainability
  2. Environmental story
Ātrā atlase

Mūsu apņemšanās

  • Mēs rūpējamies par vidi, tā ir centrā visam, kas mēs esam un ko mēs darām. Mēs esam apņēmušies nemitīgi samazināt mūsu biznesa ietekmi uz apkārtējo pasauli un nerimstoši izstrādājam jaunas tehnoloģijas, produktus un metodes, kas ir saudzīgākas pret vidi un sniedz labumu visai sabiedrībai.
  • Mēs lepojamies ar saviem sasniegumiem vides jomā, piemēram, mēs bijām pirmais uzņēmums, kas izveidoja speciālu automobiļu pārstrādes atzaru, pirmie, kuru ražotnes vispār nesūta atkritumus uz izgāztuvēm, un pirmie, kas uzsāka hibrīda automobiļu un nulles emisiju ūdeņraža degvielas šūnu sedanu plašražošanu. Kaut arī mēs esam daudz sasnieguši, mēs vēlamies darīt vēl vairāk un iedvesmot arī citus, nosakot sev jaunus, aizvien augstākus vides mērķus, lai radītu labāku nākotni.

Labāka gaisa kvalitāte

Dāvāt ilgtspējīgu mobilitāti ikvienam

Kā viens no vadošajiem autoražotājiem pasaulē, mēs nopietni attiecamies pret savu atbildību palīdzēt aizsargāt apkārtējo vidi. Tas nozīmē radīt automobiļus, kas pēc iespējas mazāk ietekmē dabīgo vidi mums visapkārt, tādi ir, piemēram, mūsu pasaulē vadošie hibrīdi, mūsu elektroautomobiļi un Mirai, pasaulē pirmais plašražošanas ūdeņraža degvielas šūnu sedans.

Mēs arī pētām alternatīvo atjaunojamo enerģijas avotu degvielas un sadarbojamies ar partneriem, lai radītu vēl tīrākas un efektīvāk integrētas transporta sistēmas.

Labāka Zeme

Harmoniska nākotne cilvēkiem, produktiem un planētai

Mēs nerimstoši meklējam veidus, kā samazināt savu ietekmi uz vidi. Tas attiecas ne tikai uz mūsu ražotajiem automobiļiem, bet arī uz veidu, kā tie tiek ražoti, un resursiem, kurus izmantojam. Mūsu atslēgvārdi, lai nodrošinātu uzmanīgu dabas resursu izmantošanu, vairotu mūsu produktu lietderīgumu, pārstrādes iespējas un enerģijas atgūšanu, ir četri R – samazināt, izmantot atkārtoti, pārstrādāt un atgūt (Reduce, Reuse, Recycle and Recover).

Visā pasaulē mēs cenšamies radīt mazāk oglekļa, vairāk izmantot atjaunojamo enerģiju avotus, kā arī radīt jaunus, oglekli maz radošus materiālus no organiskiem produktiem.

Labāka dzīvošana

Sabiedrība, kurā cilvēki un daba atrodas harmonijā

“Atgriešanās pie dabas” var šķist negaidīts vēstījums no automobiļu ražošanas uzņēmuma. Taču tas ir vēstījums, kas nāk no mūsu apņemšanās domāt par dabu ikvienā mūsu darbības jomā. Mēs tiecamies uz to, lai radītu pozitīvu ietekmi uz sabiedrību, planētu un tās iedzīvotājiem, atstājot visu vēl labākā stāvoklī, nekā saņēmām. Toyota vides filozofija un politikas ir balstītas uz mūsu “Toyota vadošajiem principiem” un “Toyota vides hartu”, kas abi tika ieviesti 1992. gadā.

2008. gadā mēs izstrādājām “Toyota bioloģiskās daudzveidības vadlīnijas”, kurās aprakstīta mūsu pamatpieeja dažādām ar bioloģisko daudzveidību saistītām aktivitātēm. Tad “Toyota globālajā vīzijā 2020” mēs nostiprinājām savu pamatvēstījumu “Bagātināt kopienu cilvēku dzīves”. Mūsu pēdējais drosmīgais paziņojums ir “Toyota vides izaicinājumi 2050”, kurā ietverti seši izaicinājumi. Sestais fokusējas uz “Nākotnes sabiedrības, kas ir harmonijā ar dabu, radīšanu”.

Skatīt vairāk