Piesakies testa braucienam
Konfigurē savu Toyota
Toyota īpašie piedāvājumi
Toyota e-brošūras
Piesakies servisa apmeklējumam

Toyota interneta lapas lietošanas noteikumi

Atverot un lietojot TOYOTA interneta lapu, Jūs bez ierobežojumiem un iebildumiem piekrītat šiem noteikumiem. Tādējādi, Jums TOYOTA interneta lapa jālieto saskaņā ar šiem noteikumiem un visiem piemērojamajiem likumiem.

Autortiesības © Toyota Baltic AS ("TBA")
Saturs

TOYOTA interneta lapā ir informācija par TOYOTA produkciju un TOYOTA reklāmas akcijām. Šajā interneta lapā aprakstītā TOYOTA produkcija tiek piedāvāta tikai Eiropā, un to tirgo tikai attiecīgie autorizētie Toyota servisi vai mazumtirgotāji, bet šajā interneta lapā aprakstītās reklāmas akcijas attiecas tikai uz tām valstīm, kuras konkrēti ir minētas attiecīgajā reklāmas akcijā.

Visai šajā interneta lapā publicētajai informācijai ir tikai informatīvs raksturs. Šajā lapā pieejamā informācija nav un nevar būt izmantojama vai uzskatāma par informāciju, kas aizstāj informāciju, kuru nodrošina autorizētais TOYOTA mazumtirgotājs vai serviss. Šajā interneta lapā esošā informācija nav juridiski saistoša, un tā nav piedāvājums pārdot.

Lai arī TBA pastāvīgi cenšas nodrošināt, ka visa šajā interneta lapā esošā informācija ir pareiza, precizitāti garantēt nav iespējams, un TBA neuzņemas atbildību par šajā interneta lapā publicētās informācijas precizitāti, pilnīgumu vai pareizību. Šī interneta lapa un visa tajā esošā informācija tiek nodrošināta tieši tāda, kāda tā ir, un bez jebkādas tiešas vai netiešas garantijas.

TBA patur tiesības mainīt informāciju saistībā ar modeļiem, aprīkojumu, specifikācijām un pieejamību jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma.

Personas dati

Visus personas datus, kurus Jūs nosūtāt TBA, izmantojot šo lapu, TBA izmanto tikai ar mērķi uzlabot TBA pakalpojumus, ieskaitot mārketingu. TBA dara visu iespējamo, lai datus vāktu, pārsūtītu un uzglabātu droši un atbilstoši datu būtībai. TBA nepārsūta Jūsu datus trešajām pusēm, izņemot zemāk aprakstītajos gadījumos ar Jūsu piekrišanu.

TBA nav pienākuma sekot un/vai pārskatīt informāciju, kuru lietotāji norāda TOYOTA mājaslapā, un tā neuzņemas nekādu atbildību par šādu informāciju, taču patur tiesības šādu lietotāju pievienotu informāciju regulāri pārbaudīt un, nesniedzot pamatojumu, dzēst.

Ja, izmantojot TOYOTA mājaslapu, piekrītat savu personas datu apstrādei, piekrītat, ka TBA var apstrādāt jūsu personas datus (vārdu, adresi, e-pasta adresi un tālruņa numuru, taču arī datus, kurus pats esat publicējis zemāk aprakstītās apstrādes gaitā vai izmantojot TOYOTA mājaslapu) šādā nolūkā:

•  lai nosūtītu Jums piedāvājumus, jaunumus, katalogus un jebkādu citu mārketinga informāciju, lai Jūs būtu informēts par TBA un Toyota izplatītāju tīklā esošo dalībnieku precēm, pakalpojumiem un darbību, kā arī kopumā par Toyota darbību (ja nepieciešams, sadarbojoties ar reklāmas un mārketinga aģentūrām). Toyota izplatītāju tīklā esošo dalībnieku saraksts un kontaktinformācija ir atrodama šeit;
•  lai lūgtu Jums piedalīties klientu apmierinātības vai atgriezeniskās saites pētījumos pēc tam, kad Jūs esat apmeklējis pārstāvniecību, iegādājies automobili, veicis apkopi vai apmeklējis servisu, vai arī esat atteicies no automobiļa pirkšanai iesniegta cenas piedāvājuma, vai arī Jūs pēc izmēģinājuma brauciena veikšanas neesat atgriezies pārstāvniecībā (ja nepieciešams, sadarbībā ar pētījumu firmām); tostarp, lai sazinātos ar Jums arī pēc pētījumu veikšanas, kurus ir rīkojuši TBA vai Toyota izplatītājs;
•  ja Jūs vēlaties, Jūsu personas datu nosūtīšanai Toyota auto līzinga un/vai apdrošināšanas sniedzējiem, lai saņemtu līzinga un/vai apdrošināšanas piedāvājumu. Toyota auto līzinga un/vai apdrošināšanas sniedzēju saraksts un kontaktinformācija ir atrodama šeit;
•  Jūsu personas datu nosūtīšanai trešajām pusēm ar iepriekš aprakstītajiem mērķiem.

Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu atbilstoši personas datu aizsardzības likumā minētajiem nosacījumiem. Jums ir tiesības ar likumā paredzētajiem nosacījumiem saņemt informāciju par saviem personas datiem un to apstrādi, pieprasīt nepareizo personas datu izlabošanu un, ja personas datu apstrāde nav atļauta uz likuma pamata, pieprasīt arī Jūsu personas datu apstrādes pārtraukšanu, slēgšanu un dzēšanu. Lai izmantotu minētās tiesības, lūdzam vērsties pie TBA, izmantojot šādus kontaktus – e-pasts: cr@toyota.ee, tālrunis: +372 613 0300.

Paziņojums par autortiesībām, rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma tiesībām

Uz visu šajā interneta lapā esošo ir attiecināmas rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma tiesības. Šajā interneta lapā esošo informāciju, tekstu, attēlus un grafiku atļauts lietot tikai personīgiem, nekomerciāliem nolūkiem, un tos aizliegts reproducēt, modificēt, pārraidīt, licencēt vai publicēt (pilnībā vai daļēji) jebkādiem nolūkiem bez TBA iepriekšējas rakstiskas atļaujas (izņemot skatīšanu).

Toyota oficiālajās interneta lapās ievietoto attēlu izmantošana cienītāju klubu un personīgajās interneta lapās

TBA atzīst internetu par informācijas nodošanas līdzekli un tāpēc atļauj fiziskām personām reproducēt Toyota interneta lapās publicētos attēlus savās personīgajās vai oficiālo piekritēju klubu lapās (ar noteikumu, ka tiek pieprasīta un saņemta TOYOTA interneta lapas administratora atļauja, rakstot uz webmaster[at]toyota.ee).

Darām zināmu, ka, izvērtējot pieprasījumu, cita starpā tiks ņemts vērā sekojošais:
  • lapa nav paredzēta peļņas gūšanai;
  • lapā pozitīvi tiek popularizēta Toyota marka un Toyota produkcija;
  • lapā nav nepiedienīga vai pretlikumīga materiāla;
  • attēli netiek mainīti (attēlos nav papildu teksta, tie nav izmantoti foto kolāžās, attēlos nav mainītas krāsas, tie nav izkropļoti u.tml.);
  • atļauts reproducēt tikai attēlus, kuros redzama Toyota produkcija. Aizliegts reproducēt Toyota interneta lapas maketa elementus un vizuālo izskatu;
  • reproducēto attēlu skaits un to reproducēšanas veids atbilst personīgās vai piekritēju kluba interneta lapas būtībai;
  • ir šāda norāde par autortiesību īpašnieku: 'Autortiesības © Toyota Baltic AS';
  • ir norādīts, no kurienes attēli ir ņemti, proti, hipersaite uz Toyota interneta lapu;
  • izmantojot attēlus, persona piekrīt, ka TBA drīkst ar viņu sazināties, lai izveidotu saiti no Toyota interneta lapas uz attiecīgās personas lapu.

Lietotājs piekrīt tam, ka TBA pēc saviem ieskatiem drīkst anulēt izmantoto materiālu, kā arī pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas nekavējoties dzēst attiecīgos attēlus no savas interneta lapas.

Prečzīmes

Visas šajā interneta lapā esošās prečzīmes, logotipi un servisa zīmes ir Toyota Motor Corporation, TBA vai trešo personu īpašums. Tās aizliegts lietot, pastāvīgi lejupielādēt, kopēt vai izplatīt jebkādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas Toyota Motor Corporation, TBA vai attiecīgās trešās personas atļaujas.

Hipersaites

TOYOTA interneta lapā var būt hiperteksta saites uz citām interneta lapām, kuras ir pilnībā neatkarīgas no šīs lapas. TBA neuzņemas atbildību un negarantē šādās hiperteksta saitēs vai citās interneta lapās esošās informācijas precizitāti, pilnīgumu vai patiesumu, un visus riskus saistībā ar jebkuras TOYOTA interneta lapai piesaistītas citas interneta lapas atvēršanu uzņematies Jūs pats.

Atbildības ierobežojums

TBA neuzņemas atbildību par jebkādiem tiešiem, netiešiem, saistītiem, izrietošiem vai īpašiem zaudējumiem, kuri radušies vai var rasties saistībā ar TOYOTA interneta mājas lapas atvēršanu vai lietošanu, ieskaitot (bet ne tikai) zudumus vai zaudējumus, kuri radušies, vīrusiem ietekmējot Jūsu datoraprīkojumu, kā arī Jums paļaujoties uz TOYOTA interneta lapā iegūto informāciju.

Noteikumu grozīšana

TBA patur tiesības grozīt šos noteikumus jebkurā brīdī atbilstoši situācijai, un Jūs ar šo tiekat aicināts apmeklēt šo lapu un izlasīt lietošanas noteikumus katru reizi, kad apmeklējat šo interneta lapu.

Saņemtās atsauksmes

Nosūtot jebkādas atsauksmes par šo TOYOTA interneta lapu, Jūs piekrītat, ka TOYOTA ir tiesības pilnībā pēc saviem ieskatiem mainīt, bez atlīdzības ievietot vai neievietot saņemtās atsauksmes šajā TOYOTA interneta lapā. TOYOTA neuzņemas nekādu atbildību par šajā TOYOTA interneta lapā publicēto tekstu saturu.

Jūsu sīkdatņu iestatījumi

Mēs šajā tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes, lai sniegtu Jums labākus pakalpojumus. Ja piekrītat tam, turpiniet lietot šo tīmekļa vietni kā ierasts vai noskaidrojiet, kā izmainīt sīkdatņu iestatījumus, šeit.

Apstipriniet savus iestatījumus, ar ķeksīti atzīmējot lauciņu, ja piekrītat, vai izņemiet ķeksīti, ja nepiekrītat:

Uzlabo drošību Toyota tīmekļa vietnē un nodrošina minimālu pakalpojumu.

Uzlabo pakalpojumus, ko mēs sniedzam, izmantojot analītikas rīkus, uznirstošās aptaujas, vispārējo veiktspēju un pārraudzību.

Atceras pierakstīšanās datus un uzlabo lietotāja pieredzi, atceroties noteiktas izvēles.

Sekmē pilnvērtīgu pieredzi, uzglabā Jūsu apmeklēto vietņu žurnālu vai uzrāda vietējos pakalpojumus Jums tuvumā. To rezultātā var parādīt mērķtiecīgas reklāmas Toyota tīmekļa vietnē un ārpus tās.