Biodegviela

Atbildīga ražošana, efektīva izmantošana

Jaunas dzinēju tehnoloģijas nav vienīgais veids, kā mēs padarām transportlīdzekļus tīrākus. Mēs arī cenšamies mazināt atkarību no fosilās degvielas, raugoties mazoglekļa degvielas veidu, tostarp biodegvielu, virzienā.

Alternatīvs mazoglekļa risinājums

Biodegviela ir pārbaudīts un dzīvotspējīgs enerģijas avots, ko var iegūt no daudziem dažādiem atjaunojamiem avotiem, pat no atkritumiem. Šķidrā veidā to var piejaukt benzīnam un dīzeļdegvielai.

Mēs piedalāmies pētījumos par jauniem biodegvielas veidiem, kuru ražošanā netiek izmantoti pārtikas kultūraugi, sekmējot, ka šī degviela nodrošina tādas kvalitātes veiktspēju, kādu autobraucēji raduši sagaidīt no tradicionālā benzīna un dīzeļdegvielas.

Vai varu lietot biodegvielu savā automobilī?
/
  • ASV specifikācijas automobiļiem nav izņēmumu/ierobežojumu E10 degvielas izmantošanai. Visi ASV specifikāciju automobiļi ir piemēroti E10 degvielas lietošanai (neatkarīgi no ražošanas datuma).
  • Automobiļus, kas nav paredzēti E10 degvielas izmantošanai, ir iespējams neatgriezeniski sabojāt, tikai vienu reizi uzpildot E10 degvielu.
  • Lūdzu, sazinieties ar savu pilnvaroto pārstāvniecību, lai uzzinātu Jūsu automobiļa ražošanas datumu.
Atbildīga biodegvielas ražošana

Biodegvielu var iegūt no daudziem un dažādiem avotiem. Pašlaik tā dēvētās pirmās paaudzes biodegvielas ražošanā tiek izmantoti no pārtikas kultūrām iegūtas izejvielas. Piemēram, bioetanols tiek iegūts no cukurniedrēm, bet biodīzeļdegviela no augu eļļām. Tos drīkst pievienot benzīnam vai dīzeļdegvielai Eiropas standartos noteiktajā daudzumā. Eiropas tirgum paredzētie Toyota un Lexus automobiļi var darboties ar benzīnu, kura sastāvā ir līdz 10% bioetanola (E10, atbilstoši standartam EN228), vai ar dīzeļdegvielu, kuras sastāvā ir līdz 7% biodīzeļdegvielas (B7, atbilstoši standartam EN590).

Lai atteiktos no pārtikas kultūraugu izmantošanas biodegvielas ražošanā, mēs atbalstām jaunas, otrās paaudzes biodegvielas izmantošanu. Tā tiek iegūta no atkritumiem, piemēram, salmiem, koksnes vai ilgtermiņā pat no aļģēm. Lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz automobiļa veiktspēju un klientu apmierinātību, ir svarīgi nodrošināt gatavās degvielas kvalitāti.

/
Mūsu labākās prakses apņemšanās
  1. Biodegvielas ražošanai ir jānotiek ar minimālu ietekmi uz apkārtējo vidi. Mēs to atbalstām ar savu dalību Eiropas Biodegvielas tehnoloģiju platformā, kas aicina īstenot ilgtspējīgas biodegvielas ražošanas metodes un produktus.
  2. Biodegvielas ražošana nedrīkst sacensties ar pārtikas ražošanu. Mēs atbalstām otrās paaudzes biodegvielas izstrādi, iegūstot to no lauksaimniecības un mežsaimniecības atkritumiem un pakāpeniski atsakoties no pārtikas kultūru izmantošanas.
  3. Biodegvielai nevajadzētu negatīvi ietekmēt transportlīdzekļa veiktspēju. Mēs atbalstām Eiropas Standartizācijas komitejas (CEN) darbu, palīdzot izstrādāt kopīgus degvielas standartus. Mēs arī vēlamies nodrošināt, lai šie standarti tiktu vienlaicīgi ieviesti dažādu valstu tirgos, lai nodrošinātu nemainīgu kvalitāti un klientu apmierinātību.
Nākotnes izpēte un attīstība

Mēs esam veikuši investīcijas jauna, no koksnes un salmiem iegūta otrās paaudzes bioetanola izpētē. Lai arī darbs pie tā ir tikai agrīnā posmā, mēs esam atklājuši lielu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazinājuma potenciālu, izmantojot šo jauno degvielu.

Kopā ar Eiropas Sintētiskās degvielas aliansi (ASFE) mēs meklējam bioloģiskas alternatīvas dīzeļdegvielai, ko varētu iegūt no daudziem dažādiem avotiem, tostarp biomasas. Viena no šādām ogļūdeņražu degvielām ir hidrogenēta augu eļļa (HVO), ko ražo un var iegādāties komerciāli. HVO var izmantot esošajos un nākotnes dīzeļa dzinējos, samazinot to kaitīgo izmešu līmeni.

Vairāk

Tālāk par nulli. Nulles emisijas — Toyota ceļš pretī labākai pasaulei Tālāk par nulli. Nulles emisijas — Toyota ceļš pretī labākai pasaulei Mēs esam apņēmušies veicināt labāku sabiedrību un pasauli, kas dodas tālāk par emisijām un ierobežojumiem. Pasauli, kurā neviens un nekas netiek atstāts aiz muguras un kurā cilvēki izbauda pārvietošanās brīvību. Atklāj jauno Toyota Mirai Atklāj jauno Toyota Mirai Jaunais Toyota Mirai izceļas citu vidū ar tā nevainojamo, dinamisko koptēlu. Tā izteiksmīgais dizains nevainojami saplūst ar novatoriskām tehnoloģijām. Tava Toyota ir pelnījusi vislabāko Tava Toyota ir pelnījusi vislabāko Toyota servisā vienmēr ir izdevīgākie piedāvājumi visiem Toyota modeļiem: apkope, Toyota oriģinālās rezerves daļas un papildaprīkojums. Toyota Baltic AS vides principi Toyota Baltic AS vides principi Kā atbildīgs uzņēmums Toyota Baltic ievēro pārredzamas un ētiskas rīcības principus un rūpējas par šīs rīcības ietekmi uz vidi un sabiedrību. Šī iemesla dēļ Toyota Baltic ir ieguvis Atbildīgas uzņēmējdarbības foruma sudraba apbalvojumu, un mūsu birojā tiek izmantota tikai videi nekaitīga enerģija.