Toyota un apkārtējā vide

Mūsu atbildība ir būt par vides aizsardzības un uzlabošanas līderiem.

Mēs rūpējamies par vidi, tā ir centrā visam, kas mēs esam un ko mēs darām. Mēs esam apņēmušies nemitīgi samazināt mūsu biznesa ietekmi uz apkārtējo pasauli un nerimstoši izstrādājam jaunas tehnoloģijas, produktus un metodes, kas ir saudzīgākas pret vidi un sniedz labumu visai sabiedrībai.

Mēs lepojamies ar saviem sasniegumiem vides jomā, piemēram, mēs bijām pirmais uzņēmums, kas izveidoja speciālu automobiļu pārstrādes atzaru, pirmie, kuru ražotnes vispār nesūta atkritumus uz izgāztuvēm, un pirmie, kas uzsāka hibrīda automobiļu un nulles emisiju ūdeņraža degvielas šūnu sedanu plašražošanu. Kaut arī mēs esam daudz sasnieguši, mēs vēlamies darīt vēl vairāk un iedvesmot arī citus, nosakot sev jaunus, aizvien augstākus vides mērķus, lai radītu labāku nākotni.

Toyota vides izaicinājums 2050
Vides misija labākai nākotnei

Kaut arī mēs lepojamies ar savu līderpozīciju vides tehnoloģiju jomā, mēs ticam, ka ir vēl daudz kas, ko mēs spējam sasniegt. Mēs esam izvirzījuši virkni izaicinājumu, kurus mēs esam apņēmušies sasniegt līdz 2050. gadam, tiecoties novērst jebkādu ietekmi uz vidi, tā vietā panākot pozitīvus uzlabojumus.

Mūsu misijas būtība ir padarīt dzīvi labāku, izmantojot jaunas tehnoloģijas, jaunas darba metodes un jaunu domāšanu, lai samazinātu emisijas, vairotu materiālu pārstrādes izmantošanu, aizsargātu dabas resursus un izmantotu tīrāku atjaunojamo enerģiju avotus, vienlaikus palīdzot cilvēkiem visā pasaulē dzīvot un strādāt harmonijā ar dabu.

Uzzināt vairāk

Labāka gaisa kvalitāte
Dāvāt ilgtspējīgu mobilitāti ikvienam

Kā viens no vadošajiem autoražotājiem pasaulē, mēs nopietni attiecamies pret savu atbildību palīdzēt aizsargāt apkārtējo vidi. Tas nozīmē radīt automobiļus, kas pēc iespējas mazāk ietekmē dabīgo vidi mums visapkārt, tādi ir, piemēram, mūsu pasaulē vadošie hibrīdi, mūsu elektroautomobiļi un Mirai, pasaulē pirmais plašražošanas ūdeņraža degvielas šūnu sedans.

Mēs arī pētām alternatīvo atjaunojamo enerģijas avotu degvielas un sadarbojamies ar partneriem, lai radītu vēl tīrākas un efektīvāk integrētas transporta sistēmas.

/
Labāka Zeme
Harmoniska nākotne cilvēkiem, produktiem un planētai

Mēs nerimstoši meklējam veidus, kā samazināt savu ietekmi uz vidi. Tas attiecas ne tikai uz mūsu ražotajiem automobiļiem, bet arī uz veidu, kā tie tiek ražoti, un resursiem, kurus izmantojam. Mūsu atslēgvārdi, lai nodrošinātu uzmanīgu dabas resursu izmantošanu, vairotu mūsu produktu lietderīgumu, pārstrādes iespējas un enerģijas atgūšanu, ir četri R – samazināt, izmantot atkārtoti, pārstrādāt un atgūt (Reduce, Reuse, Recycle and Recover).

Visā pasaulē mēs cenšamies radīt mazāk oglekļa, vairāk izmantot atjaunojamo enerģiju avotus, kā arī radīt jaunus, oglekli maz radošus materiālus no organiskiem produktiem.

/
Labāka dzīvošana
Sabiedrība, kurā cilvēki un daba atrodas harmonijā

“Atgriešanās pie dabas” var šķist negaidīts vēstījums no automobiļu ražošanas uzņēmuma. Taču tas ir vēstījums, kas nāk no mūsu apņemšanās domāt par dabu ikvienā mūsu darbības jomā. Mēs tiecamies uz to, lai radītu pozitīvu ietekmi uz sabiedrību, planētu un tās iedzīvotājiem, atstājot visu vēl labākā stāvoklī, nekā saņēmām. Toyota vides filozofija un politikas ir balstītas uz mūsu “Toyota vadošajiem principiem” un “Toyota vides hartu”, kas abi tika ieviesti 1992. gadā.

2008. gadā mēs izstrādājām “Toyota bioloģiskās daudzveidības vadlīnijas”, kurās aprakstīta mūsu pamatpieeja dažādām ar bioloģisko daudzveidību saistītām aktivitātēm. Tad “Toyota globālajā vīzijā 2020” mēs nostiprinājām savu pamatvēstījumu “Bagātināt kopienu cilvēku dzīves”. Mūsu pēdējais drosmīgais paziņojums ir “Toyota vides izaicinājums 2050”, kurā ietverti seši izaicinājumi. Sestais fokusējas uz “Nākotnes sabiedrības, kas ir harmonijā ar dabu, radīšanu”.

/
Vienkārši labāki
Drošs, atbildīgs un likumdošanai atbilstošs uzņēmums

Mēs esam apņēmušies aizsargāt un uzlabot vidi, un tas nozīmē ne vien radīt pašiem savas vadlīnijas drošam un atbildīgam darbam un produktiem, bet arī nodrošināt savas darbības atbilstību vides likumdošanai un direktīvām ikvienā vietā visā pasaulē, kur mēs ražojam un pārdodam savus automobiļus.

Tas ietver automobiļa ietekmi uz vidi visā tā kalpošanas cikla laikā, sākot no pašiem sākotnējiem izstrādes posmiem, līdz konstruēšanai un ražošanai, kalpošanai klientiem un, visbeidzot, pārstrādes un atgūšanas procesiem, kad automobilis tiek izjaukts. Tāpat mēs nodrošinām, ka mums ir izstrādātas visas atbilstošās sistēmas un pasākumi, kas nepieciešami, lai novērstu jebkādus riskus un apdraudējumus videi.

/

Uzzināt vairāk

Toyota Ilgtspējība Ilgtspējība Igtspējība ietver visas Toyota darbības jomas. GR 86, stāsts turpinās GR 86, stāsts turpinās Iepazīsti trešo GR modeli. Balstoties uz tā priekšgājēja leģendārās braukšanas aizrautības, jaunais, jaudīgākais GR 86 apvieno izsmalcinātu stilu un daudz patīkamāku braukšanas pieredzi. Kāpēc tieši ūdeņradis? Kāpēc tieši ūdeņradis? Uzzini vairāki par ūdeņraža galvenajām priekšrocībām un bieži uzdotajiem jautājumiem par šo degvielas avotu. Toyota ūdeņraža degvielas šūnu elektriskie automobiļi Toyota ūdeņraža degvielas šūnu elektriskie automobiļi Mūsu viegli uzpildāmie, novatoriskie ūdeņraža degvielas šūnu elektriskie automobiļi nodrošina vairāk nekā 650 km braukšanas diapazonu un nerada kaitīgas emisijas, tikai ūdeni.