Līdz 2030. gadam sasniedzamie vispasaules vidējā termiņa mērķi


Lai īstenotu Toyota vides izaicinājumus 2050. gadam, ir noteikti līdz 2030. gadam sasniedzamie vidējā termiņa mērķi, pamatojoties uz pašreizējo Toyota situāciju un tendencēm sabiedrībā.

Jauns automobilis ar nulles CO2 emisijām
1. vidējā termiņa mērķis

Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam katru gadu pārdot vairāk nekā 5,5 miljonus elektrificēto automobiļu visā pasaulē, tostarp vairāk nekā 1 miljonu nulles emisiju automobiļu (elektrisko un degvielas šūnu elektrisko automobiļu).

Plānots, ka vidējais globālais CO2 emisiju samazinājums g-CO2/km jauniem automobiļiem sasniegs 35% vai vairāk atkarībā no tirgus apstākļiem, salīdzinot ar 2010. gada līmeni.

Atklāj izaicinājumu – jauns automobilis ar nulles CO2 emisijām (ENG)  

/
Ūdens patēriņa samazināšana un optimizēšana
4. vidējā termiņa mērķis

Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam samazināt ūdens patēriņu četrās mūsu rūpnīcās Ziemeļamerikā, Āzijā un Āfrikas dienvidos.

No ūdens kvalitātes viedokļa mēs veiksim arī pilnīgu ietekmes novērtējumu visās 22 rūpnīcās Ziemeļamerikā, Āzijā un Eiropā, kur izlietotais ūdens tiek novadīts upēs.

Atklāj izaicinājumu – ūdens patēriņa optimizēšana (ENG)  

/
Uz pārstrādi balstītas sabiedrības un sistēmas izveide
5. vidējā termiņa mērķis

Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam izveidot akumulatoru savākšanas un pārstrādes sistēmas visā pasaulē, kā arī izstrādāt 30 infrastruktūras paraugobjektus, kas atbilstu vietējiem objektiem nolietotu automobiļu pienācīgai apstrādei un pārstrādei.

Atklāj izaicinājumu – resursu pārstrāde (ENG)  

/
Nākotnes sabiedrības izveide harmonijā ar dabu
6. vidējā termiņa mērķis

Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam sadarbībā ar vietējām kopienām un uzņēmumiem reģionos, kur darbojas Toyota, radīt 19 “Rūpnīcas harmonijā ar dabu” (12 Japānā un 7 visā pasaulē), kā arī īstenot pasākumus harmonijai ar dabu.

Turklāt mēs turpināsim sniegt ieguldījumu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumos sadarbībā ar NVO, kā arī paplašināsim iniciatīvas gan uzņēmumā, gan ārpus tā, lai iedvesmotu videi draudzīgi noskaņotus cilvēkus, kuri uzņemas atbildību par planētas nākotni.

Atklāj izaicinājumu – harmonija ar dabu (ENG)  

/

Uzzināt vairāk

Toyota vides izaicinājums 2050 Toyota vides izaicinājums 2050 Mēs esam izvirzījuši virkni izaicinājumu, kurus mēs esam apņēmušies sasniegt līdz 2050. gadam, tiecoties novērst jebkādu ietekmi uz vidi, tā vietā panākot pozitīvus uzlabojumus. Degvielas patēriņš un CO<sub>2</sub> Degvielas patēriņš un CO2 Toyota automobiļu degvielas parētiņš un oglekļa dioksīda emisija. Toyota Ilgtspējība Ilgtspējība Igtspējība ietver visas Toyota darbības jomas. Toyota GR SPORT sērija Toyota GR SPORT sērija Atklāj braukšanas prieku ar GR SPORT. Apskati Toyota GR SPORT klāstu, kas ir pieejams TOYOTA GAZOO Racing krāsās un iedvesmojies no Toyota augstas veiktspējas GR modeļiem.