1. About us
  2. Toyota Quality
Ātrā atlase

Toyota kvalitāte

Kvalitāte visur un visā
Mūsu misija ir līdz minimumam samazināt klientu neērtības. Tāpēc mūsu klienti nosaka mūsu kvalitāti, un mūsu misija nekad nebeidzas.
  • Kvalitāte ir visur un visā

    Kvalitāte ir visas mūsu darbības pamatā. Atbilstoši kaizen principam mēs vienmēr meklējam, kā veikt uzlabojumus. Tā mēs varam būt pārliecināti, ka saviem klientiem piegādājam visaugstākās kvalitātes produktus un pakalpojumus. Pārejot uz mobilitātes uzņēmumu, mēs paliekam uzticīgi savam kvalitātes mantojumam un cenšamies sasniegt tādu pašu kvalitātes līmeni visā, ko darām. Sākot no tā, kā mēs mijiedarbojamies ar saviem klientiem šajā pastāvīgi mainīgajā digitālajā pasaulē, līdz pat oglekļa neitralitātes sasniegšanai.

  • Mūsu kvalitātes filozofija

    Mūsu pieeja kvalitātei balstās uz Jikotei Kanketsu filozofiju: “Nodrošināt, lai defekti nekad netiktu nodoti nākamajam procesam.” Tas nozīmē, ka katrs darbinieks uzņemas atbildību par sava darba kvalitāti. Ikviens, tostarp mūsu rūpnīcas darbinieki, konstatējot problēmu kādā detaļā vai procesā, var ziņot par to un, iespējams, apturēt ražošanu, lai varētu rast risinājumu. Tādējādi tiek panākta nemainīga kvalitāte visos procesa posmos.

  • Piecas reizes uzdod jautājumu “kāpēc”

    Mūsu mērķis visos ražošanas procesos ir “nulle defektu”. Problēmas dod mums iespēju veikt uzlabojumus un nodrošināt labu kvalitāti. Tāpēc ir svarīgi noskaidrot pamatcēloni, kad kaut kas neizdodas, lai to varētu novērst un nepieļaut atkārtošanos. Tāpēc mēs katras problēmas gadījumā piecas reizes uzdodam jautājumu “kāpēc”.