1. Environmental sustainability
  2. Emission
Ātrā atlase
Ātrā atlase

Degvielas patēriņš un CO₂

Toyota automobiļu degvielas patēriņš un oglekļa dioksīda emisija

Degvielas patēriņa un oglekļa dioksīda izmešu daudzuma rokasgrāmata, kas ietver datus par visiem jaunajiem Toyota automobiļu modeļiem, ir pieejama visās Toyota pārstāvniecībās un elektroniskā veidā ir aplūkojama Ceļu dienesta mājaslapā.

Sērijveidā ražotiem modeļiem degvielas patēriņš un CO₂ vērtības ir noteiktas saskaņā ar Direktīvu 715/2007/EEK un tās grozījumiem. Jūsu automobiļa degvielas patēriņš un CO₂ vērtības var atšķirties no šiem datiem.

Skatīt vairāk