1. Environmental challenge 2050
  2. 2030 Global mid-term targets
Ātrā atlase

Līdz 2030. gadam sasniedzamie vispasaules vidējā termiņa mērķi

Lai īstenotu Toyota vides izaicinājumus 2050. gadam, ir noteikti līdz 2030. gadam sasniedzamie vidējā termiņa mērķi, pamatojoties uz pašreizējo Toyota situāciju un tendencēm sabiedrībā.

Jauns automobilis ar nulles CO₂ emisijām

1. vidējā termiņa mērķis

Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam katru gadu pārdot vairāk nekā 5,5 miljonus elektrificēto automobiļu visā pasaulē, tostarp vairāk nekā 1 miljonu nulles emisiju automobiļu (elektrisko un degvielas šūnu elektrisko automobiļu).

Plānots, ka vidējais globālais CO₂  emisiju samazinājums g-CO₂ /km jauniem automobiļiem sasniegs 35% vai vairāk atkarībā no tirgus apstākļiem, salīdzinot ar 2010. gada līmeni.

Dzīves cikls, kas nerada CO₂ emisijas

2. vidējā termiņa mērķis

Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam samazināt CO₂  emisijas par 25% vai vairāk visā automobiļa dzīves ciklā, salīdzinot ar 2013. gada līmeni.

Rūpnīcas, kas nerada CO₂ emisijas

3. vidējā termiņa mērķis

Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam samazināt globālo rūpnīcu CO₂  emisijas par 35%, salīdzinot ar 2013. gada līmeni.

Ūdens patēriņa samazināšana un optimizēšana

4. vidējā termiņa mērķis

Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam samazināt ūdens patēriņu četrās mūsu rūpnīcās Ziemeļamerikā, Āzijā un Āfrikas dienvidos.

No ūdens kvalitātes viedokļa mēs veiksim arī pilnīgu ietekmes novērtējumu visās 22 rūpnīcās Ziemeļamerikā, Āzijā un Eiropā, kur izlietotais ūdens tiek novadīts upēs.

Uz pārstrādi balstītas sabiedrības un sistēmas izveide

5. vidējā termiņa mērķis

Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam izveidot akumulatoru savākšanas un pārstrādes sistēmas visā pasaulē, kā arī izstrādāt 30 infrastruktūras paraugobjektus, kas atbilstu vietējiem objektiem nolietotu automobiļu pienācīgai apstrādei un pārstrādei.

Nākotnes sabiedrības izveide harmonijā ar dabu

6. vidējā termiņa mērķis

Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam sadarbībā ar vietējām kopienām un uzņēmumiem reģionos, kur darbojas Toyota, radīt 19 “Rūpnīcas harmonijā ar dabu” (12 Japānā un 7 visā pasaulē), kā arī īstenot pasākumus harmonijai ar dabu.

Turklāt mēs turpināsim sniegt ieguldījumu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumos sadarbībā ar NVO, kā arī paplašināsim iniciatīvas gan uzņēmumā, gan ārpus tā, lai iedvesmotu videi draudzīgi noskaņotus cilvēkus, kuri uzņemas atbildību par planētas nākotni.

Skatīt vairāk