1. Electrified
 2. Hydrogen Economy
Ātrā atlase

Ūdeņraža ekonomika

Degvielas šūnu tehnoloģija tīras enerģijas risinājumiem
Pirms 30 gadiem Toyota pirmo reizi izstrādāja degvielas šūnu elementu tehnoloģiju un kopš tā laika turpina to attīstīt. Mūsu degvielas šūnu bizness strauji attīstās. Mēs izmantojam ūdeņraža tehnoloģiju, lai panāktu oglekļa neitralitāti ne tikai vieglajiem automobiļiem un palīdzētu realizēt ūdeņraža ekonomiku.
 • Ūdeņraža loma oglekļa neitralitātes nodrošināšanā

  Virzība uz oglekļa neitralitāti Eiropā ir straujāka nekā citos pasaules reģionos. Tīras, pieejamas un drošas enerģijas nodrošināšana ir viens no galvenajiem Eiropas zaļā kursa mērķiem, kurā ūdeņradis ir noteikts kā prioritāra joma tīrai un aprites ekonomikai. Lai gan Toyota 2014. gadā ieviesa degvielas šūnu tehnoloģiju vieglajos automobiļos ar Mirai, kas ir pirmais masveidā ražotais degvielas šūnu elektroauto, mūsu tehnoloģija ir piemērota arī citiem lietojumiem. Tā ir piemērota lielākam attālumam, lielākām slodzēm – un ir galvenais instruments, lai sasniegtu oglekļa neitralitāti sabiedrībā kopumā.

 • Koncentrēšanās uz emisiju samazināšanu līdz nullei

  Uzņēmums Toyota jau kopš 1992. gada ir ieguldījis līdzekļus degvielas šūnu tehnoloģijā un ir ieviesis PEM (Protonu apmaiņas membrānas) tehnoloģiju. Tas ir process, kurā nav citu emisiju, kā vien ūdens. Turklāt mūsu degvielas šūnu tehnoloģija ir pārnesama uz citiem pielietojumiem, kam nepieciešama bezemisiju piedziņa. Tāpēc mūsu mērķis ir paplašināt degvielas šūnu izmantošanu ne tikai automobiļos un veicināt ūdeņraža ekonomiku. Mēs arī nepārtraukti strādājam pie tā, lai vēl vairāk samazinātu mūsu degvielas šūnu produktu kopējās emisijas visā to aprites ciklā.

 • Īpaša Fuel Cell Business Group

  Eiropai ir milzīgs ūdeņraža ekonomikas izaugsmes potenciāls. 2020. gadā TME izveidoja īpašu Fuel Cell Business Group Eiropā, lai paātrinātu mūsu redzējumu par ūdeņraža sabiedrības izveidi. Tas konsolidē Toyota darbību Eiropā ūdeņraža jomā saistībā ar pārdošanu, pētniecību un izstrādi, kā arī ražošanu. Potenciālo partneru tuvums un iespēja cieši uzraudzīt jaunās uzņēmējdarbības iespējas ļauj mums ātri paplašināt uzņēmējdarbību.

 • Ūdeņraža ekosistēmas

  Eiropas ūdeņraža ekonomikas paplašināšana ir galvenais priekšnosacījums, lai sasniegtu zaļā kursa mērķi – līdz 2050. gadam samazināt globālās sasilšanas emisijas līdz nullei. Lai to sasniegtu, nozarei būs vajadzīgi “klimata un resursu līderi”, kas līdz 2030. gadam izstrādās komerciālus revolucionāru tehnoloģiju pielietojumus galvenajās rūpniecības nozarēs. Ūdeņraža ekosistēmas Eiropā ietver nozares, kas apvieno to prasmes, tehnoloģijas un pielietojumus, piemēram, kravas auto, autobusu, taksometru parkus un ūdeņraža infrastruktūru, lai radītu dzīvotspējīgas uzņēmējdarbības iespējas, kas var uzplaukt un kļūt par plašāka mēroga darbību kodolu.