1. Sustainability
Ātrā atlase

Vides ilgtspēja

Uzmanības centrā it visā, ko darām
Mēs, darbinieki, uzskatām Toyota par ko vairāk, nekā tikai uzņēmumu, kas piedāvā visaptverošus mobilitātes risinājumus. Mēs esam pasaules iedzīvotāji, un tāpēc esam atbildīgi par planētu – padarīt to labāku, nekā tā ir pašlaik.
  • Ilgtspēja uzņēmumā Toyota

    Ilgtspēja ir būtiska mūsu uzņēmējdarbības daļa. Mēs veicinām Zemes ilgtspēju un sabiedrības attīstību, veicot uzņēmējdarbību sadarbībā ar globālo sabiedrību. Toyota cenšas nodrošināt, lai valsts politika, sabiedrības vajadzības, tehnoloģiju attīstība un patērētāju vajadzības būtu pēc iespējas saskaņotākas. Vēlme padarīt nākotni gaišāku un strādāt kāda cita labā, nevis sev, ir mūsu filozofijas princips. Tas atbalsta mūsu pastāvīgos centienus sasniegt Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības mērķus, lai nodrošinātu, ka “neviens netiks atstāts novārtā”.

  • Toyota vides izaicinājums 2050

    Mūsu pienākums ir taupīt resursus un pārvaldīt savu ekoloģisko ietekmi nākamajām paaudzēm. Mēs esam īstenojuši vides iniciatīvas jau kopš 20. gadsimta 60. gadiem. 1992. gadā mēs izveidojām Toyota vides hartu, bet 2015. gadā mēs formulējām savas ilgtermiņa globālās iniciatīvas kā Toyota vides izaicinājumu 2050. gadam. Tajā mēs apņemamies samazināt CO2 emisijas un līdz 2050. gadam panākt oglekļa neitralitāti visā pasaulē attiecībā uz mūsu transportlīdzekļiem un darbību. Eiropā mēs esam apņēmušies līdz 2040. gadam sasniegt pilnīgu oglekļa neitralitāti. Mūsu apņemšanās ir doties vēl tālāk, uzlabojot ūdens patēriņu, veicinot nolietotu transportlīdzekļu un otrreizējās pārstrādes tehnoloģijas, kā arī veidojot sabiedrību, kas ir saskaņā ar dabu.

  • Mūsu “uz cilvēku vērstā” pieeja

    Jau kopš uzņēmuma dibināšanas Toyota pamatvērtība vienmēr ir bijusi sniegt jēgpilnu ieguldījumu sabiedrībā, meklējot vieglākus veidus, kā darīt lietas. Tas izriet no uzņēmuma dibinātāja motivācijas izveidot automātiskās stelles, lai atvieglotu savas mātes darba slogu. Toyota joprojām piemēro šo “uz cilvēku orientēto” filozofiju. Tās pamatā ir koncepcija, ka tehnoloģijai ir jāveicina cilvēku prieks un veselība. Mēs esam apņēmušies veicināt un attīstīt kvalitatīvu nodarbinātību, daudzveidīgas un iekļaujošas darbavietas, kā arī uzlabot sabiedrību, izmantojot ilgtspējīgu inovāciju.

Skatīt vairāk