1. Vehicle Disposal
Ātrā atlase

Automobiļu utilizācija

Nolietoti automobiļi
Toyota domā par atkārtotas izmantošanas iespējām visos automobiļa dzīves cikla posmos − no tā izstrādes un lietošanas līdz galīgai utilizācijai.
  • Nolietotu automobiļu iekļaušana atkārtotā apritē mazina kaitīgo ietekmi uz vidi.

    Materiālu atkārtota izmantošana, pārstrādāšana vai to izmantošana enerģijas ražošanas nolūkā mazina kaitīgo ietekmi uz vidi, jo palīdz izvairīties no dabas resursu pārtērēšanas un izgāztuvēs radītā piesārņojuma.
  • Lejupielādes

Skatīt vairāk