Toyota vides izaicinājumi 2050


Mūsu Vides izaicinājumos 2050, kas tika paziņoti 2015. gadā, iekļauti seši atsevišķi izaicinājumi, kuri ietver visus mūsu biznesa aspektus, mūsu jauno produktu un tehnoloģiju izpēti un mūsu lomu kā pamudinātājiem, lai cilvēki un kopienas vairāk iepazītu un uzlabotu dabisko vidi sev visapkārt.

Turklāt 2018. gadā mēs noteicām globālos līdz 2030. gadam sasniedzamos vidējā termiņa mērķus katrā no sešām vides problēmu kategorijām. Vidējā termiņa mērķi ir balstīti uz pašreizējo Toyota situāciju un sabiedrības tendencēm, un tie palīdzēs mums īstenot mūsu vides izaicinājumus 2050. gadam.

Atklāj globālos līdz 2030. gadam sasniedzamos vidējā termiņa mērķus

Jauno automobiļu nulle CO2 emisijas
1. izaicinājums

Mūsu Jauno automobiļu nulles CO2 emisiju izaicinājums nozīmē līdz 2050. gadam samazināt mūsu automobiļu CO2 emisijas par 90 procentiem salīdzinājumā ar 2010. gada līmeni.

Lai to panāktu, mēs padarīsim efektīvākus mūsu automobiļu modeļus ar tradicionālajām piedziņām un veicināsim nākamās paaudzes automobiļu izstrādi, kas nodrošinās zemu vai nulli oglekļa emisiju, tostarp hibrīdus, uzlādējamos (plug-in) hibrīdus, elektroautomobiļus un degvielas šūnu automobiļus.

Automobiļi, kuros tiek izmantotas tīrākas alternatīvās degvielas, radīs pārmaiņas tikai tad, ja sabiedrība tos izmantos lielā skaitā, tāpēc mēs strādāsim pie tā, lai padarītu tos plaši pieejamus, un veicināsim infrastruktūras izveidi, piemēram, uzpildes stacijas un uzlādes punktus, kas atvieglos šo automobiļu izmantošanu.

/
Kalpošanas cikla nulle CO2 emisijas
2. izaicinājums

Ar mūsu Kalpošanas cikla nulles CO2 emisiju izaicinājumu mēs vēlamies darīt vēl vairāk, nekā tikai samazināt CO2 emisijas, kas rodas automobiļu ražošanas un izmantošanas laikā.

Mēs vēlamies izskaust oglekļa emisijas no mūsu izmantoto materiālu un detaļu ražošanas, no mūsu loģistikas procesiem un pārstrādes metodēm, kas tiek izmantotas, automobiļiem sasniedzot kalpošanas cikla beigas.

Lai to panāktu, mēs strādāsim pie videi draudzīgāku automobiļu dizainiem, kuros izmantots mazāk oglekli radošu izejmateriālu un mazāk detaļu. Mēs biežāk izmantosim biomateriālus no atjaunojamiem avotiem un padarīsim savus automobiļus vieglāk izjaucamus un pārstrādājamus.

/
Ražotņu nulles CO2 emisijas
3. izaicinājums

Automobiļi rada CO2 emisijas ne tikai tad, kad jūs ar tiem braucat. Kaitīgie izmeši rodas arī automobiļu ražošanas laikā mūsu ražotnēs.

Lai palīdzētu ierobežot klimata izmaiņas, mēs esam izveidojuši stratēģiju, kā sasniegt nulli CO2 emisiju savās ražotnēs, koncentrējoties uz mūsu izmantoto tehnoloģiju uzlabošanu un pārejot uz alternatīvajiem enerģijas iegūšanas avotiem.

Mēs racionalizēsim savus ražošanas procesus, padarot tos īsākus, tādējādi samazinot radīto CO2 apjomu. Mēs padarīsim energoefektīvākas ražošanas ēkas un sāksim izmantot atjaunojamās enerģijas avotus, piemēram, saules un vēja enerģiju, kā arī zema oglekļa satura enerģiju, piemēram, ūdeņraža enerģiju.

/
Ūdens izmantojuma samazināšana un optimizēšana
4. izaicinājums

Pasaulē pieprasījums pēc ūdens strauji pieaug, tāpēc ir vitāli svarīgi taupīt ūdens resursus, samazinot ūdens patēriņu ražošanas procesos, kā arī pēc iespējas vairāk izmantojot to atkārtoti.

Savās ražotnēs mēs esam sākuši izmantot lietus ūdeni, tādējādi samazinot ūdens daudzumu, ko mūsu ražotnes saņem no gruntsūdeņiem vai ūdensapgādes tīklā. Mēs esam izstrādājuši arī attīrīšanas metodes, lai mūsu izmantoto ūdeni varētu lietot atkārtoti vai droši izvadīt vietējā ūdensapgādes tīklā.

Tā kā ūdens vide dažādos pasaules reģionos, kur mēs strādājam, ievērojami atšķiras, mēs parūpēsimies, lai tiktu ieviesti pasākumi, kas vislabāk atbilst vietējām vajadzībām.

/
Uz pārstrādi balstītas sabiedrības un sistēmu izveidošana
5. izaicinājums

Pieaugošais iedzīvotāju skaits, ekonomiskā izaugsme un vēlme pēc ērtāka dzīvesveida rada aizvien pieaugošu spiedienu uz dabas resursiem, kā arī vairāk atkritumu.

Mēs vēlamies palīdzēt veidot ideālu, uz resursiem un to pārstrādi balstītu sabiedrību, darbojoties četrās galvenajās jomās: biežāk izmantojot dabai draudzīgus, ekoloģiskus materiālus; konstruējot un izmantojot ilgāk kalpojošas detaļas; izstrādājot efektīvākas un rūpīgākas pārstrādes tehnoloģijas; jauno automobiļu ražošanā izmantojot vairāk to materiālu, kas atgūti no nolietotajiem automobiļiem.

Mums jau ir vairāk nekā 40 gadu ideju un inovāciju pieredze šajā jomā, un mēs esam apņēmušies sasniegt vēl labākus rezultātus nākotnē.

/
Nākotnes sabiedrības, kas ir harmonijā ar dabu, izveidošana
6. izaicinājums

Lai saglabātu un uzlabotu mūsu līdzāspastāvēšanu ar dabu, mums ir jāsaglabā mūsu meži un citas daudzveidīgās ekosistēmas.

Mēs vadām projektus – lielus un mazus – visā pasaulē, visos mūsu organizācijas līmeņos, lai atbalstītu mūsu mērķi „bagātināt kopienu dzīves”, organizējot mežu atjaunošanu un koku stādīšanu, zaļo zonu izveidošanu pilsētās un citas vides iniciatīvas gan mūsu ražotņu teritorijās, gan ārpus tām.

Iegūtās atziņas mēs izmantosim, lai aktīvi piedalītos vides izglītības uzlabošanā un apzinātības veidošanā un palīdzētu radīt sabiedrību, kur cilvēki dzīvo harmonijā ar dabu.

/

Uzzināt vairāk

Toyota Biodegvielas Biodegvielas Atbildīga ražošana, efektīva izmantošana. Vai varu lietot biodegvielu savā automobilī? Degvielas patēriņš un CO<sub>2</sub> Degvielas patēriņš un CO2 Toyota automobiļu degvielas parētiņš un oglekļa dioksīda emisija. Toyota Ilgtspējība Ilgtspējība Igtspējība ietver visas Toyota darbības jomas. Toyota GR SPORT sērija Toyota GR SPORT sērija Atklāj braukšanas prieku ar GR SPORT. Apskati Toyota GR SPORT klāstu, kas ir pieejams TOYOTA GAZOO Racing krāsās un iedvesmojies no Toyota augstas veiktspējas GR modeļiem.