Trauksmes un brīdinājumu signālu skaidrojumi

Gaismas un signāli uz paneļa, displejs un sānu spoguļi informē šoferi par vairāku automašīnas sistēmu stāvokli. Darbības traucējumu indikators informē šoferi par sistēmu kļūmēm automašīnā. Indikatori informē šoferi par automašīnas sistēmu stāvokli.
Ko darīt, ja uz paneļa iedegas signālgaismas un jums pie rokas nav lietošanas pamācība? Klikšķiniet uz ikonas un uzziniet, kāpēc tā deg, kā arī noskaidrojiet, kas jādara tālāk.