Piesakies testa braucienam
Toyota īpašie piedāvājumi
Toyota e-brošūras
Piesakies servisa apmeklējumam
Atrast pārstāvi

Toyota Safety Sense

Drošākai satiksmei

Toyota Safety Sense ietvertas piecas jaunās aktīvās drošības tehnoloģijas – sadursmes novēršanas sistēma ar vai bez gājēju noteikšanas funkcijas, brīdinājums par izbraukšanu no joslas, automātisko tālo gaismu funkcija un ceļa zīmju atpazīšanas palīgsistēma un adaptīvā kruīza kontrole, kuru mērķis ir pēc iespējas samazināt satiksmes negadījumu skaitu, tādējādi radot drošākus braukšanas apstākļus ikvienam satiksmes dalībniekam un jums.

Toyota Safety Sense ietvertās tehnoloģijas palīdz novērst potenciāli bīstamas situācijas uz ceļa, sargājot Jūs un Jūsu pasažierus. Toyota Safety Sense palīdz samazināt sadursmju risku, tādējādi vienlaikus samazinot arī apdrošināšanas izmaksas un palielinot drošības līmeni brauciena laikā.

Sadursmes novēršanas sistēma

Sadursmes novēršanas sistēmas kamera un lāzera stari identificē priekšā braucošos automobiļus. Ja sistēma konstatē potenciālu sadursmi, automobilī atskan un ir redzami brīdinājuma signāli, kā arī tiek aktivizēta asistējošā bremzēšana. Ja vadītājs nenospiež bremzes savlaicīgi, automobiļa ātrums tiek samazināts automātiski, lai novērstu vai mazinātu sadursmi.

Brīdinājums par izbraukšanu no joslas

Sistēmā iebūvētā kamera fiksē brauktuves horizontālos marķējumus un ar vizuāliem un skaņas signāliem brīdina automobiļa vadītāju, ja automobilis sāk novirzīties no braukšanas joslas bez pagrieziena rādītāja ieslēgšanas; attiecīgi vadītājs var veikt nepieciešamās darbības.

Automātisko tālo gaismu funkcija

Automātisko tālo gaismu funkcija izstrādāta, lai uzlabotu redzamību visiem satiksmes dalībniekiem diennakts tumšajā laikā. Funkcija izmanto iebūvētu kameru, kas novērtē pretimbraucošo un vienā virzienā braucošo automobiļu gaismu spilgtumu, kā arī ielu apgaismojuma spilgtumu. Attiecīgi tā pārslēdz tālās gaismas uz tuvajām un otrādi, nodrošinot patīkamu un drošu braukšanu diennakts tumšajā laikā.

Ceļa zīmju atpazīšanas palīgsistēma

Sistēma identificē ceļa zīmes un uz jaunā krāsainā TFT displeja attēlo noderīgu informāciju, piemēram, pašreizējo braukšanas ātruma ierobežojumu vai apdzīšanas ierobežojumus. Ja zīmes netiek ievērotas, palīgsistēma brīdina vadītāju ar skaņas un vizuāliem signāliem.

Sadursmes novēršanas sistēma ar gājēju noteikšanas funkciju

Toyota Safety Sense sadursmes novēršanas sistēma ar gājēju noteikšanas funkciju izmanto kameru un radaru, lai noteiktu iespējamu sadursmi ar gājēju. Ja tiek konstatēta sadursmes ar gājēju iespējamība, vadītājs tiek brīdināts ar skaņas un vizuālu brīdinājumu, kā arī tiek aktivizēta bremzēšanas palīgsistēma. Ja vadītājs laicīgi nebremzē, bremzes aktivizējas automātiski, lai novērstu sadursmi vai mazinātu tās spēku.

Adaptīvā kruīza kontrole

Toyota Safety Sense ietilpstošā adaptīvā kruīza kontrole ievēro minimālo iepriekš iestatīto attālumu no priekšā braucošā automobiļa. Ja šis attālums samazinās, sistēma samazina braukšanas ātrumu vai pat iedarbina bremzes un bremžu lukturus, ja nepieciešams. Ja attālums atkal pieaug, sistēma pakāpeniski palielina braukšanas ātrumu, līdz tiek sasniegts iepriekš iestatītais.

Lūdzu, ievērojiet, ka Toyota Safety Sense sistēmas pieejamība ir atkarīga no modeļa un aprīkojuma līmeņa. Sīkāku informāciju par specifikācijām un aprīkojumu lūdziet tuvākajā Toyota pilnvarotajā pārstāvniecībā.